SEG

ZŁOTA STRONA EMITENTA jest drugą edycją konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Aktualnosci

Laureaci konkursu Złota Strona Emitenta

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Laureatom nastąpiło podczas uroczystej Gali w ramach III Kongresu SEG.

W ostatnim, III etapie Konkursu witryny internetowe spółek nominowanych były oceniane przez Kapitułę, której pracom przewodniczył Ludwik Sobolewski, Prezes GPW S.A. w Warszawie .
 

> Poznaj Laureatów Konkursu

> Zobacz skład Kapituły

> Dowiedź się więcej o Kongresie