SEG

ZŁOTA STRONA EMITENTA jest drugą edycją konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Aktualnosci

Poznajemy 12 najlepszych stron internetowych spółek giełdowych.

W II etapie członkowie Jury wyłonili 12 nominatów spośród 41 ocenianych spółek.

Strony internetowe spółek giełdowych oceniono pod kątem następujących kryteriów:

1. Jasność komunikatu, zawartość informacyjna
2. Przydatność dla inwestora
3. Intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji
4. Nowoczesność zastosowanych technologii
5. Dostępność stron WWW
6. Estetyka strony


W ostatnim, III etapie Konkursu Kapituła, której pracom przewodniczy Ludwik Sobolewski, Prezes GPW S.A. w Warszawie wyłoni zwycięzców.
Ogłoszenie wyników, wraz z wręczeniem nagród nastąpi podczas uroczystej Gali, w dniu 3 października br. w ramach III Kongresu SEG.


» Zobacz listę spółek zakwalifikowanych do III etapu
» Zobacz skład Jury
» Dowiedź się więcej o Kongresie