SEG

ZŁOTA STRONA EMITENTA jest drugą edycją konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Aktualnosci

Wyniki Etapu I

41 spółek giełdowych przeszło do drugiego etapu Konkursu Złota Strona Emitenta. 

W kategorii spółek należących do indeksu sWIG80 wyłoniono wyjątkowo 11 spółek. Decydującym czynnikiem był bardzo zbliżony (w granicach minut) czas odpowiedzi na zapytanie od wirtualnego inwestora. Ponieważ tak małe różnice czasowe mogą wynikać także z przyczyn technicznych w zakresie błędu pomiaru, postanowiono zakwalifikować ex aequo 2 spółki.

W pierwszym etapie Konkursu zostało ocenione 7 zagadnień. Punktacji dokonał specjalnie do tego powołany zespół składający się z ekspertów firmy Etendard Sp. z o.o. oraz pracowników biura SEG. Firma Etendard zaprojektowała i wdrożyła mechanizm ułatwiający proces punktacji. System ten służył także do bieżącego monitoringu procesu oceny witryn.

Zgodnie z celem Konkursu, którym jest promowanie Internetu jako przyjaznej i efektywnej formy komunikacji z inwestorami, duże znaczenie miało pierwsze kryterium - szybkość odpowiedzi merytorycznej na zadane przez fikcyjnego inwestora pytanie. Wiadomości e-mail zostały wysłane jednocześnie do wszystkich spółek, dzięki czemu szanse spółek były jednakowe. Wyniki tego testu wypadły bardzo korzystnie. W ciągu pierwszych 24 godzin odpowiedziało 235 spółek, z czego 39 w przeciągu pierwszych 10 minut!

> Zobacz listę spółek zakwalifkowanych do II ETAPU ZSE