SEG

ZŁOTA STRONA EMITENTA jest drugą edycją konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, którego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Aktualnosci

I etap Konkursu ZSE 2008

11 lipca 2008 rozpoczął się I etap Konkursu na najlepszą stronę internetową spółki giełdowej ZŁOTA STRONA EMITENTA 2008.

Ocenie w Konkursie podlegają strony internetowe wszystkich spółek, których akcje w dniu 10 lipca 2008 roku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynku NewConnect. Witryny spółek podzielone są na 4 kategorie: I – strony spółek należących do indeksów WIG20 i mWIG40, II – witryny spółek sWIG80, III – strony pozostałych spółek notowanych na GPW oraz IV – strony spółek rynku NewConnect.

Celem I etapu jest wyłonienie po 10 stron najwyżej punktowanych w każdej z kategorii według formularza zawierającego 7 pytań zamkniętych, którym przypisano następujące wagi:

 1. Jak szybko spółka odpowiada merytorycznie na zapytanie dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pomocą strony internetowej?  (10)
 2. Czy na stronie są zamieszczone:
  • podstawowe dokumenty korporacyjne, a w szczególności statut i regulaminy organów spółki (1)
  • życiorysy zawodowe członków organów spółki (1)
  • raporty bieżące (1)
  • raporty okresowe  (1)
  • roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej (1)
  • raporty dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach spółek notowanych na GPW” (1)
 3.  Czy na stronie jest działająca wyszukiwarka treści zawartych na stronie? (5)
 4. Czy na stronie zamieszczono odnośniki do stron innych instytucji rynku kapitałowego (KNF, GPW, SEG) (3)
 5. Czy strona była aktualizowana (dokonywano jakiejkolwiek ingerencji redaktorskiej) w ciągu ostatnich 3 dni roboczych? (5)
 6. Czy strona dostępna jest w języku angielskim (5)
 7. Czy na stronie jest informacja o strukturze akcjonariatu oraz dane akcjonariusza dominującego lub akcjonariuszy znaczących (2)
   Pobierz plik "Ocena Etapu I Konkursu ZSE 2008" w formacie pdf